تئاتر

  • تئاترهای خیابانی
  • معرکه در معرکه – (حسن میرباقری)
  • آدمهای خیس – (بهزاد مرتضوی)
  • ۱۳۸۸: سگ سکوت – (آروند دشت آرای)
  • ۱۳۹۱: درخت بلوط – (وحید رهبانی)- اجرای یک شب
  • ۱۳۹۲: داوری بخشِ «بیرون از تئاتر» سومین جشنوارهٔ سراسری تئاتر تک نفره
  • ۱۳۹۲: میهمان افتخاری دو شب از اجرای تئاتر «آسید کاظم» – (محمودرضا رحیمی)

عضو خبرنامه ما شوید